Qui ha pensat en tu?

Festival FRESCA! és un projecte de l’Institut Valencià de Cultura. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.
Footer-logos-update-black-2024

Col·laboradors

colaboradores2

Equip FRESCA!

DIRECCIÓ ARTÍSTICA
ALICIA GARIJO CASTELLÓ

AJUDANTA DE DIRECCIÓ
ELENA BAÑÓN MAÑAS

PRODUCCIÓ I COORDINACIÓ ASSISTÈNCIA INTERNACIONAL
(PRODUCIRK)
ANDREA PÉREZ BEJARANO
JON SÁDABA SAN MARTÍN
www.producirk.com

DIRECCIÓ TÈCNICA
ALBERTO FERMÍN VÁZQUEZ MUÑOZ

EQUIP TÈCNIC
MANOLO RAMÍREZ PÉREZ
DANIEL GARCÍA REGIDOR
CARLOS GALLARDO PINTO
JUAN JOSÉ RUÍZ ROCA
DANIEL PERAL TORREGROSA
EMILIO JOSÉ SÁNCHEZ MUÑOZ
FRANCISCO J. ROCA PICÓ
JAVIER CARRILLO SALVADOR
JOSE M. MALDONADO MERINO
CARLOS JULIAN CONTRERAS CAZAÑA

ADMINISTRACIÓ
ÁNGELES GÓMEZ SÁNCHEZ
LOLA SÁEZ MONTENEGRO

PREMSA I COMUNICACIÓ
MARINA TORRETA LAFUENTE

COORDINACIÓ COMUNICACIÓ DIGITAL
CLAUDIA ALFONSO
www.lavisible.org

FOTOGRAFIA I COMUNICACIÓ DIGITAL
per confirmar

CREACIÓ I DOCUMENTACIÓ AUDIOVISUAL
JUAN CARLOS CEMBREROS

MÀRQUETING I PUBLICITAT
JAVIER ALCAÑIZ MARTÍNEZ

DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ CAMPANYA I DISSENY GRÀFIC (DISSENY D’ART I MAQUETACIÓ)
FRANCIS MORENO YOUNG
JAVIER LO CARMEN
www.larepla.es

DISSENY WEB I TRADUCCIÓ A L’ANGLÉS
MIGUEL MORENO YOUNG
ALEX ALFORD
www.heynowstudio.com

DIRECCIÓ IVC
ÁLVARO LÓPEZ-JAMAR CABALLERO